Pozastavení soutěže

 

Vážení účastníci, partneři, soutěžící a učitelé,

s příchodem viru COVID 19 jsme byli nuceni prozatím soutěž SUSO přerušit. Věříme, že po uklidnění situace ve školství a ve veletržním oboru se k této velmi oblíbené soutěži budeme moci opět vrátit a šířit tak společně krásná stavební řemesla. Až se tak stane, budete vy, partneři, a vy, návštěvníci a účastíci soutěže, informováni.

Děkujeme za pochopení a dosavadní spolupráci!

Kateřina Maštalířová

ředitelka OT stavebnictvíAktuality