O soutěži - historie a vize


 

Soutěž vznikla v roce 1996 jako doprovodný program ke stavebnímu veletrhu FOR ARCH a jako podpora řemesla v České republice a svou funkci plní až do dnešního dne. Během své historie a vývoje se princip soutěže ustálil na pěti postupových kolech a finále při veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO Letňany. Soutěží se zejména v oborech zedník a truhlář. Při finále je na programu též soutěž kameníků a kamenosochařů. V současné době v sobě projekt SUSO našel další tvář a tím je MARKETINGOVÝ NÁSTROJ, který dokáže aktivně zacílit na cílovou skupinu mladých řemeslníků (budoucích mistrů/živnostníkú) a školy. Od roku 2013 se SUSO stalo projektem česko-slovenským, neboť jednou ze zastávek postupových kol se stala Nitra, kde se utkají zástupci slovenského řemesla.

 

Původní název Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO zněl Soutěž učňů stavebních oborů. Od toho také byla odvozena známá zkratka SUSO. Název vydržel až do 13. ročníku. Od čtrnáctého ročníku byla soutěž přejmenována na Soutěžní přehlídku řemesel SUSO a o rok později vznikl aktuální název přidáním slova „stavebních“. 

Soutěž v číslech

  • Existuje od roku 1996
  • Od té doby se soutěže zúčastnilo přes 5000 vybraných žáků
  • Průměrný počet přihlášených škol v jednom ročníku je 82
  • Průměrně se jednoho ročníku zúčastní okolo dvou stovek žáků
  • Soutěž doprovázelo a dále na školách propagovalo více než 1700 pedagogů
  • Generální partner, společnost Wienerberger, s.r.o. provází soutěž od roku 1997

Vize

Formou popularizace stavebních řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o stavební řemeslné obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat ve všech regionech ČR základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků.

EuroSkills

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel byla v roce 2010 Hospodářskou komorou ČR zahrnuta mezi partnery soutěže CzechSkills, národního kola celoevropské soutěže EuroSkills. Vítěz finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO získal právo nominace do širšího výběru k účasti na mezinárodním finále soutěže EuroSkills a to v následujících řemeslech – zedník, truhlář, kameník a montér suchých staveb. Od roku 2011 je projekt CzechSkills zastaven.

A co je soutěž EuroSkills?

Mezinárodní soutěže EuroSkills představují novou inovativní platformu pro prezentaci a zvyšování kvality odborných dovedností. Jsou příležitostí pro celou Evropu ukázat fakt, že odborné dovednosti jsou nejen produktem odborného vzdělávání, ale důležitým prostředkem konkurenceschopnosti a prosperity každého státu. Soutěže EuroSkills zdůrazňují důležitost odborných dovedností a svým konceptem vytvářejí prostor pro zvyšování zájmu po odborném vzdělávání jako dobré volbě pro pracovní uplatnění.