Postupový klíč obor truhlář


Z každého postupového kola postoupí dvojice přímo do finále dle počtu účastníků v jednotlivém kole.

  • Při počtu 1 až 6 soutěžních družstev postoupí jen vítězný tým.
  • Při počtu 7 až 10 soutěžních družstev postoupí první dvě družstva.
  • Při počtu 11 a více soutěžních družstev postoupí první tři družstva.

V případě, že po posledním kole nebude takto nominováno 10 družstev. Bude doplněno týmem s nejlépe hodnocenou disciplínou Nejlepší výrobek v celém ročníku. Případní další postupující vzejdou dle celkového počtu bodů, které budou zpracovány do celkové tabulky. O postupujících bude tedy rozhodnuto po posledním kole.

V opačném případě, pokud bude po posledním kole nominováno více než 10 družstev, vyřazeno bude družstvo s nejnižším počtem bodů, mimo vítězné dvojice.

Ze slovenského kola Skills Slovakia postupují automaticky první dvě družstva.