Změna v modelu přihlášení na Skills Slovakia


ŠIOV a ABF, a.s. si vyhrazuje z pozice organizátora právo na změnu v kvalifikačním modelu na Skills Slovakia & SUSO 2017. Z důvodu organizačních změn během školního roku 2016/2017 byla nastavena změna v kvalifikačním modelu pro postup na Skills Slovakia & SUSO 2017 pouze pro obor TRUHLÁŘ.

Do Skills Slovakia & SUSO v oboru TRUHLÁŘ se zatím nominovali na základě výsledků a účasti na soutěži na SOŠ drevárska Filinského 7, Spišská Nová Ves. Další 4 truhlářské dvojice budou nominovány pouze na základě přihlášky zaslané prostřednictvím http://suso.cz/registrace/soutez.

Na Skills Slovakia & SUSO budou školy kvalifikováni dle času doručení přihlášky u organizátora. Automaticky postupují první čtyři přihlášené školy. V případě, že některá ze škol svou účast odmítne, bude nominace nabídnuta další přihlášené v pořadí.

S MOŽNOSTÍ PŘIHLÁŠKY BUDOU ŠKOLY OBESLÁNY 10. 4. 2017 v 15 hodin.

Pro více informací kontaktujte organizátora akce za ŠIOV Ing. V. Púchovskou, Email: Vlasta.Puchovska@siov.sk a D. Surmaje, Email: surmaj@abf.cz za společnost ABF, a.s.