Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

O soutěži


ZÁKLADNÍ BODY O SOUTĚŽI SUSO

Organizace

Veškeré informace týkající se konkrétních postupových kol nebo finále jsou ke stažení v sekci Kalendář kol.

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO je zaměřena na řemeslnou zručnost, která je cílena primárně na žáky druhých ročníků škol se zaměřením na soutěžní obory. Do soutěže lze přihlásit i žáky ročníku prvního. Principem jsou postupová kola, ze kterých existuje cesta do finále.
Postupové kolo soutěže je dvoudenní, rozdělené na část teoretickou a praktickou. V oboru zedník soutěžící pracují na 5 soutěžních disciplínách. Truhláři po dva dny pracují společně výrobě solitérního kusu nábytku a zúčastní se disciplíny se širokopásovou bruskou Buldog a s elektrickými pilami Mafell.

Praktická část

 • obor zedník probíhá na určené výstavní ploše areálu
 • obor truhlář probíhá na určené výstavní ploše areálu

Orientační časy praktické části:
První den: 9.30 – 17.45
Druhý den: 8.00 – 15.30
Teoretickou část mají oba obory zvlášť v délce cca 15 minut.

Konkrétní zadání pro praktickou část obdrží soutěžící od odborné poroty těsně před praxí. Zároveň budou porotou seznámeni s kritérii hodnocení jejich prací a s dalšími informacemi. Zadání úkolu je ve formě technických výkresů zpracovaných odbornou porotou.

Soutěžní obory

postupová kola/dvoudenní:

 • zedník
 • truhlář

*finálové kolo/čtyřdenní:

 • zedník
 • truhlář
 • kameník, kamenosochař

*U finále mohou soutěžit nebo být prezentovány další řemeslné obory jako montér suché výstavby, pokrývač, čalouník a další.

Vstup do areálu výstaviště

Ke vstupu na dané výstaviště se vystavují kartičky SUSO, které jsou osobně předány na společném srazu před výstavištěm nebo během registrace soutěže.
Při vjezdu do areálu je třeba se vždy hlásit nebo legitimovat jako účastníci soutěže SUSO, kontroly u vjezdu do areálu budou mít k dispozici mustr kartiček SUSO. Nářadí soutěžících bude možné uložit v uzamykatelných místnostech, které budou přiděleny po příjezdu.

Registrace

Čas a místo registrace je vždy upřesněno v PROGRAMU soutěže.
Požadované doklady k registraci:

 • občanský průkaz,
 • učňovská knížka nebo potvrzení o studiu ve DRUHÉM ROČNÍKU nebo PRVNÍM ROČNÍKU, (údaje přihlášeného na obou dokladech se musí shodovat)
 • pro postupové kolo soutěže SUSO musí být student zapsán ve 2. ročníku nebo v 1. ročníku,
 • pro finálové kolo soutěže SUSO oborů truhlář, zedník a kameník a kamenosochař musí být studenti zapsáni ve 3. ročníku, případně ve 2. ročniku. V případě, že student při registraci nesplní výše uvedené podmínky, nemůže být dle regulí do soutěže zapsán.
 • „Smlouva o výpůjčce“ pro obor truhlář, s vyplněnou smlouvou bude složena vratná záloha ve výši 2000 Kč za zapůjčení dvou poděráků, vrtáku a vrtačky DeWalt,
 • za dovezení školních výrobků oboru truhlář, obdrží škola k podpisu „Dohodu o převzetí věci“ budou předány stravenky pro soutěžící,
 • podepsán „Kodex chování pedagogů“, (viz Kodex chování pedagogů)
 • vybrány podepsané formuláře o dodržování Pokynů k dodržování bezpečnosti práce na výstavišti,
 • vybrány podepsané formuláře o dodržování Pokynů k dodržování bezpečnosti práce při manipulaci s elektrickým nářadím DeWalt a Mafell,
 • proti podpisu pedagoga obdrží soutěžící dvojice stravné ve formě stravenek nebo budou za toto stravné zajištěny obědy v místě soutěže,
 • losování porotců pro obor truhlář z řad pedagogů (pouze v případě, že nebude organizačně zajištěn nezávislý porotce)

Ubytování soutěžících

Ubytování v den soutěže včetně snídaně je vždy v místě soutěže zajištěno a hrazeno organizátorem. V případě, že soutěžící budou žádat o ubytování už den před soutěží, organizátor zajistí pro první noc pouze rezervaci a pro druhou noc rezervaci i s úhradou. Při ubytování je nutné předkládat občanský průkaz. Veškeré bližší informace ohledně ubytování jsou zasílány společně s propozicemi anebo jsou k dohledání v sekci PROGRAM.

Stravování

Stravování pro soutěžící je zajištěno prostřednictvím stravenek Sodexho Pass v hodnotě 50,- Kč/ ks a v počtu 3 ks/žák při postupovém kole, 7 ks/žák při finále. Stravenky jsou přiděleny během registrace proti podpisu pedagogického doprovodu. Druhou možností je, že organizátor zajistí obědy v místě soutěže. V tom případě nebudou stravenky soutěžícím vydány.

Pojištění soutěžících

Soutěžící jsou pojištěni proti úrazu na základě vyplněných údajů ze závazné přihlášky (tj. nutnost uvedení data narození, které se při registraci ověřuje). Při změně soutěžících je nutno ověřit změnu účastníka opět občanským průkazem. Případné změny soutěžících je nutné konzultovat s organizátory soutěže předem.

Doprovod

Žáci, kteří přijedou podpořit své spolužáky ze soutěžících škol, budou mít zajištěn vstup spolu s učiteli zdarma!!! Je ale nutné předem informovat pořadatele, v jakém počtu, kdy a ze které školy žáci přijedou. Vstup je umožněn na základě zaslání elektronického jmenného seznamu na kontaktní osobu pořadatele.

Slavnostní ceremoniál a ocenění

Slavnostní vyhlášení je na programu v závěrečný den soutěže v čase specifikovaném v programu jednotlivých kol. Ceremoniál slovem provede moderátor. Organizátor vyhlásí a diplomem odmění pouze první tři nejlepší družstva z každého oboru. Školy vítězných družstev obdrží cenu „Hvězda postupového kola“, vyrobenou skláři ze SPŠ sklářské v Kamenickém Šenově. Ve finále si nejlepší školy každého oboru odvezou cenu „Hvězda ročníku“ z dílny kameníků ze Akademie-VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou. Školy získávají ceny od mediálních partnerů soutěže, (viz. Ceny mediálních partnerů)

Soutěžící na prvním a druhém místě obdrží finanční odměnu, která bude předána organizátory proti podpisu doprovázejícího pedagoga ihned po ukončení vyhlášení výsledků. Při postupových kolech je finanční odměna určena pro první dvě dvojice každé profese.

Vítězná dvojice si odnese 3.000,- Kč a druzí v pořadí 2.000,- Kč. Finanční odměnu za soutěžící převezme jejich pedagogický doprovod. Finanční odměna pro nejlepší finálové dvojice: 1. místo – 5.000,- Kč, 2. místo – 3.000,- Kč, 3. místo – 1.000,- Kč.


Školy vítězných družstev ve finále získávají možnost nominovat do jednoho postupového kola v nadcházejícím ročníku dvě družstva vítězného oboru.Facebook