Finále s MHMP


Partnerem letošního jedenadvacátého finále soutěže SUSO byl Magistrát hlavního města Prahy. Nad vrcholem soutěžního ročníku převzala záštitu radní Mgr. Irena Ropková. Prezentováno tak mohlo být několik řemesel na jedné ploše. Návštěvníci měli v Hale 6 možnost vidět truhláře, zedníky, kameníky a kamenosochaře, klempíře, sklenáře, tesaře nebo pokrývače. Výrobky oboru truhlář byly předány jako dar od MHMP a projektu SUSO Dětskému domovu Dolní Počernice. Za spolupráci moc děkujeme a věříme, že MHMP bude partnerem i v dalších letech.