Děkujeme za podporu


Také v letošním roce postupové kolo v Ostravě finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Za podporu a záštitu kraji patří velký dík. Nutno dodat, že kraj je dlouholetým partnerem soutěže SUSO, možná i to je jeden z důvodů, proč je tu zájem o řemeslo větší než v jiných regionech.