Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

O soutěži - Program Excelence


SUSO a Program Excelence

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO byla zatím jako jediná řemeslně zaměřená soutěž od roku 2012 zařazena do rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol".

O Programu Excelence

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na léta 2011- 2015 a na Národní program reforem České republiky vyhlašuje MŠMT od roku 2011 rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol".

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle jejich počtu obdrží školy v roce finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži.

Cíle programu a Rada programu

 

 • 1) Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.
 • 2) Mezi další cíle programu patří rovněž:
  • a) posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů;
  • b) podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech;
  • c) podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit;
  • d) posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky;
  • e) finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT;
  • f) všestranně využít informací o talentovaných žácích v průběhu jejich následného vysokoškolského studia, a tím též podpořit kvalitu a diverzifikaci vysokých škol;
  • g) poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.

Školy zapsané do programu Excelence na základě výsledků v soutěži SUSO.
Pro rok 2012 – všechny školy z ČR, které se účastnily finále 2012.
Pro rok 2013 – 2016 tři nejlepší školy oborů truhlář a zedník v soutěži SUSO.
Více informací o programu naleznete zde: excelence.nidm.cz.Facebook