O soutěži - Program Excelence


 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO byla v roce 2012 zařazena do rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol".

 

O Programu Excelence

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a na Národní program reforem České republiky vyhlašuje MŠMT od roku 2011 rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol".

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle jejich počtu obdrží školy v roce finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži.

Více informací o programu naleznete zde: excelence.nidm.cz.
Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2021 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.