Ostravské kolo s velkou kvalitou


Druhé postupové kolo proběhlo 17. a 18. 3. 2017 na Výstavišti Černá louka za účasti 8 družstev truhlářů a 9 družstev zedníků. K vidění byla parádní přehlídka, neboť školy vyslaly skutečné připravené borce. Odbornou připravenost a kvalitu provedení jednotlivých disciplín si pochvalovali i jednotliví porotci. Dalším důkazem jsou i čtyři vystavené certifikáty za odborné zpracování disciplín. Ostravští návštěvníci tam měli možnost vidět skutečnou prezentaci řemesla. Finančně na postupové kolo přispěl Moravskoslezský kraj, který tak byl i partnerem soutěže.