Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

O soutěži - skills slovakia


Skills Slovakia

Vize

ABF, a.s. a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) připravili počínaje rokem 2013 v rámci Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO postupové kolo Skills Slovakia a soutěže SUSO konané v Nitře při výstavě JobExpo a Mladý tvorca. Nastavením dlouholeté spolupráce projektu Skills Slovakia a soutěže SUSO vznikne pevná platforma česko-slovenského projektu pro rozvoj řemesla, jeho vzájemné spolupráci a srovnání odborné úrovně školství bývalých států společné federace.

O Skills Slovakia

Myšlenka Skills Slovakia vznikla na základě slovenské účasti na celoevropské soutěži EuroSkills, která se konala v roce 2008 v Rotterdamu. Projekt Skills Slovakia vznikl o rok později, tedy v roce 2009. Cílem je prostřednictvím soutěží propagovat odborné zručnosti a znalosti mladých lidí. Na počátku projekt Skills Slovakia zahrnoval pouze soutěže v 4 oborech kuchař, aranžér květin, kadeřník a mechatronik. V posledním období jsme záběr rozšířili o obory číšník a elektrotechnik. Od roku 2013 díky spolupráci se soutěží SUSO jsou do Skills Slovakia zahrnuty obory zedník a truhlář.

Soutěže Skills Slovakia jsou národní soutěže v odborných zručnostech žáků středních odborných škol, které se realizují ve spolupráci s partnery z komerční i nekomerční sféry. Na těchto soutěžích si školy a jejich pedagogičtí pracovníci mohou porovnat výsledky své práce v přípravě svých žáků, zviditelní se úspěchy na celorepublikové úrovni a mohou získat kredit úspěšné a aktivní školy. Ty nejlepší školy se prezentují v oborech, které jsou zastoupeny i na celoevropské soutěži, prostřednictvím svých žáků také v Evropě na mezinárodní soutěži EuroSkills, která se koná každé dva roky v jednom z evropských států. V roce 2014 hostí EuroSkills Francie.

Všechny odborné soutěže vedené pod hlavičkou Skills Slovakia zaštiťuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátorem projektu Skills Slovakia je Štátný inštitút odborného vzdelávania. Veškeré informace jsou na webových stránkách www.siov.sk anebo na stránkách partnerů projektu.


Více
Facebook