O soutěži - základní informace


Veškeré informace týkající se konkrétních postupových kol nebo finále jsou ke stažení v sekci Program - přihlášky / Propozice.

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO je zaměřena na řemeslnou zručnost, která je cílena na žáky druhých ročníků škol se zaměřením na soutěžní obory. Principem jsou postupová kola, ze kterých se vítězové a první poražení dostávají do finále.
Postupové kolo soutěže je dvoudenní, rozdělené na část teoretickou a praktickou. V oboru zedník soutěžící pracují na 2 soutěžních disciplínách. Truhláři po dva dny pracují společně výrobě solitérního kusu nábytku a zúčastní se disciplíny s elektrickými pilami Mafell.

Praktická část

 • obor zedník probíhá na určené výstavní ploše areálu
 • obor truhlář probíhá na určené výstavní ploše areálu

Orientační časy praktické části:
První den: 9.30 – 17.45
Druhý den: 10.00 – 15.30
Teoretickou část mají oba obory zvlášť v délce cca 15 minut.

Konkrétní zadání pro praktickou část obdrží soutěžící od odborné poroty těsně před praxí. Zároveň budou porotou seznámeni s kritérii hodnocení jejich prací a s dalšími informacemi. Zadání úkolu je ve formě technických výkresů zpracovaných odbornou porotou.

Soutěžní obory

postupová kola/dvoudenní:

 • zedník
 • truhlář

*finálové kolo/čtyřdenní:

 • zedník
 • truhlář
 • kameník, kamenosochař

*U finále mohou soutěžit nebo být prezentovány další řemeslné obory jako tesař, pokrývač a další.

Vstup do areálu výstaviště

Ke vstupu na dané výstaviště se vystavují kartičky SUSO, které jsou osobně předány na společném srazu před výstavištěm nebo během registrace soutěže.
Při vjezdu do areálu je třeba se vždy hlásit nebo legitimovat jako účastníci soutěže SUSO, kontroly u vjezdu do areálu budou mít k dispozici mustr kartiček SUSO. Nářadí soutěžících bude možné uložit v uzamykatelných místnostech, které budou přiděleny po příjezdu.

Registrace
Požadované doklady k registraci:

 • Občanský průkaz
 • Potvrzení o studiu ve 2. ROČNÍKU případně učňovská knížka, (údaje přihlášeného na obou dokladech se musí shodovat)
 • pro postupové kolo soutěže SUSO musí být student zapsán ve 2. ročníku, věk studenta v aktuálním roce musí být nižší nežli 22 let,
 • pro finálové kolo soutěže SUSO oborů truhlář, zedník a kameník a kamenosochař musí být studenti zapsáni ve 3. ročníku. V případě, že student při registraci nesplní výše uvedené podmínky, nemůže být dle regulí do soutěže zapsán.
 • „Smlouva o výpůjčce“ pro obor truhlář, s vyplněnou smlouvou bude složena vratná záloha ve výši 2000 Kč za zapůjčení dvou poděráků, vrtáku, vrtačky a ruční brusky DeWalt,
 • za dovezení školních výrobků oboru truhlář, obdrží škola k podpisu „Dohodu o převzetí věci“ budou předány stravenky pro soutěžící,
 • podepsán „Kodex chování pedagogů“, (viz Kodex chování pedagogů)
 • vybrány podepsané formuláře o dodržování Pokynů k dodržování bezpečnosti práce na výstavišti,
 • vybrány podepsané formuláře o dodržování Pokynů k dodržování bezpečnosti práce při manipulaci s elektrickým nářadím DeWalt, Mafell a strojem BULDOG
 • proti podpisu pedagoga obdrží soutěžící dvojice stravné ve formě stravenek,
 • losování porotců pro obor truhlář z řad pedagogů (pouze v případě absence nezávislého porotce)

Ubytování soutěžících
Ubytování v den soutěže včetně snídaně je vždy v místě soutěže zajištěno a hrazeno organizátorem. V případě, že soutěžící budou žádat o ubytování už den před soutěží, organizátor zajistí pro první noc pouze rezervaci a pro druhou noc rezervaci i s úhradou. Při ubytování je nutné předkládat občanský průkaz. Veškeré bližší informace ohledně ubytování jsou zasílány společně s propozicemi anebo jsou k dohledání v sekci Program - přihlášky / Propozice.

Stravování
Stravování pro soutěžící je zajištěno prostřednictvím stravenek Sodexho Pass v hodnotě 50,- Kč/ ks a v počtu 4 ks/žák při postupovém kole, 8 ks/žák při finále. Stravné je zajištěno buď teplými obědy v místě soutěže nebo enky jsou přiděleny během registrace proti podpisu pedagogického doprovodu.

Pojištění soutěžících
Soutěžící jsou pojištěni proti úrazu na základě vyplněných údajů ze závazné přihlášky (tj. nutnost uvedení data narození, které se při registraci ověřuje). Při změně soutěžících je nutno ověřit změnu účastníka opět občanským průkazem. Případné změny soutěžících je nutné konzultovat s organizátory soutěže předem.

Doprovod
Žáci, kteří přijedou podpořit své spolužáky ze soutěžících škol, budou mít zajištěn vstup spolu s učiteli zdarma nebo za snížené vstupné. Je ale nutné předem informovat pořadatele, v jakém počtu, kdy a ze které školy žáci přijedou. Vstup je umožněn na základě zaslání elektronického jmenného seznamu na kontaktní osobu pořadatele.

Slavnostní ceremoniál a ocenění
Slavnostní vyhlášení je na programu v závěrečný den soutěže. Organizátor vyhlásí a diplomem odmění pouze první tři nejlepší družstva z každého oboru. Školy vítězných družstev obdrží cenu „Hvězda postupového kola“, vyrobenou skláři ze SPŠ sklářské v Kamenickém Šenově. Ve finále si nejlepší školy každého oboru odvezou cenu „Hvězda ročníku“ z dílny kameníků ze Akademie-VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou. 

Soutěžící na prvním a druhém místě obdrží finanční odměnu, která bude předána organizátory proti podpisu doprovázejícího pedagoga ihned po ukončení vyhlášení výsledků. Při postupových kolech je finanční odměna určena pro první dvě dvojice každé profese. Vítězná dvojice si odnese 3.600,- Kč a druzí v pořadí 2.400,- Kč. Finanční odměnu za soutěžící převezme jejich pedagogický doprovod. Finanční odměna pro nejlepší finálové dvojice: 1. místo – 6.000,- Kč, 2. místo – 3.600,- Kč, 3. místo – 1.200,- Kč.
Školy vítězných družstev ve finále získávají možnost nominovat do jednoho postupového kola v nadcházejícím ročníku dvě družstva vítězného oboru.