Stáž VOŠ a SPŠ Volyně


 Odborná stáž určená pro nejlepší truhláře ročníku ve VOŠ a SPŠ Volyně je další aktivitou, která běží ve spojení se soutěží SUSO. Stáž je třídenní a nominaci na ní získávají také doprovázející učitelé a další dva studenti. Termín je plánován na první týden v měsíci říjnu.

Program stáže je následující:

•    motivační přednáška, ukázky kompletních projektů speciálních konstrukcí

•    3D modelování, úpravy zakončení prvků, tesařské spoje, převod dat do EKP

•    model krovu, příprava profilu, model kompletního výrobku, příprava dat pro export

•    ovládací software CNC linky, kontrola dat ze 3D modelu, optimalizace dat

•    práce na CNC lince, základní operace, nácvik manuálního ovládání