Přínos pro partnery


Zapojení komerčních subjektů do projektu SUSO nabízí tyto výhody.

 • Aktivní zacílení na cílovou skupinu budoucích řemeslníků a škol edukativní formou prezentace svých produktů, své značky. Výchova svých budoucích zákazníků mezi mladými řemeslníky.
 • Prezentace značky, produktu na výstavách po celé České republice a Slovensku. Oslovení laické i odborné veřejnosti.
 • Možnost podílet se na projektu, který má celoroční průběh, a který se těší podpoře odborných institucí.
 • Navázání spolupráce se školami a možnost ovlivnit odbornou výuku na školách. 
 • Spojení soutěže se stavebními veletrhy nabízí efektivní rozšíření komunikace firem.
 • Na akcích spojených s jednotlivými postupovými koly a finále se nabízí prostor pro neformální setkání s odborníky.


Společenské přínosy projektu

 • Společenský přesah – projekt reaguje na celospolečenský problém – nedostatek kvalifikovaných řemeslníků.
 • Popularizace řemesla formou exhibičních soutěžních kol v rámci po celé ČR.
 • Podpora dialogu na téma úrovně odborné výuky na odborných školách.
 • Odborná veřejnost vnímá tento projekt jako nástroj na podporu výuky, na platformě soutěže se jak žáci, tak pedagogové seznamují s novými technologiemi, stavebními materiály a produkty partnerů soutěže.
 • Propojení teorie s praxí – pod vedením odborníků řeší žáci konkrétní zadání z praxe.
 • Porovnání praktických dovedností a teoretických znalostí žáků z celé ČR.
 • Konkurenční výhoda na trhu práce – referenční ocenění udělené odborníky z praxe.
 • Pasivní účast žáků ZŠ v regionech.
 • Sociální rozměr – zapojení dětských domovů do projektu.


Další přínosy partnreství

 

Zvýhodněné podmínky propagace v časopise Dřevařský magazín.

 • 1 - 4x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 15 % z ceníkových cen
 • 5 - 8x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 20 % z ceníkových cen
 • 9 - 10x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 25 % z ceníkových cen

 

Zvýhodněné podmínky propagace na portále Truhlářský portál.

 • 1x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 15 % z ceníkových cen
 • 2 - 3x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 25 % z ceníkových cen
 • 4x a více kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 35 % z ceníkových cen

 

Zvýhodněné podmínky propagace na portále České stavby.
50 % - sleva z ceníkových cen inzerce.

 

 
Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2021 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.