Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Přínos pro partnery


Zapojení komerčních subjektů do projektu SUSO nabízí výhody, které jsou uvedeny níže.

 • Aktivní zacílení na cílovou skupinu budoucích řemeslníků a škol edukativní formou prezentace svých produktů, své značky. Výchova svých budoucích zákazníků mezi mladými řemeslníky.
 • Prezentace značky, produktu na výstavách po celé České republice a Slovensku. Oslovení laické i odborné veřejnosti.
 • Možnost podílet se na projektu, který má celoroční průběh, a který se těší podpoře odborných institucí (HK, SPS, profesní cechy, kraje…) vzhledem k jeho celospolečenskému přesahu.
 • Mediální výstupy soutěže lze využít k posílení vlastní komunikace, k budováni image firmy díky samotnému spojení se soutěží = vnímání jako zodpovědné firmy, společné získání reputace společností, které se hlásí k principům společenské odpovědnosti CSR (65 % českých zákazníků koriguje své chování vůči společensky zodpovědným firmám a upřednostňuje výrobek spojený s dobrou věcí).
 • Navázání spolupráce se školami a možnost ovlivnit odbornou výuku na školách. (prezentace nových technologií, výrobků směrem k pedagogům i žákům).
 • Spojení soutěže se stavebními veletrhy nabízí efektivní rozšíření komunikace firem, vystavujících na těchto veletrzích.
 • Získání přístupu, kontaktních údajů k soutěžícím – budoucím zákazníkům.
 • Na akcích spojených s jednotlivými postupovými koly a finále se nabízí prostor pro neformální setkání s odborníky a se zástupci komunální sféry v konkrétních regionech.

Společenské přínosy projektu

 • Společenský přesah – projekt dílčím způsobem reaguje na celospolečenský problém – nedostatek kvalifikovaných řemeslníků.
 • Popularizace řemesla formou exhibičních soutěžních kol v rámci stavebních výstav v ČR.
 • Mediální kampaň soutěže je vedena na podporu osvěty vedené ze strany dotčených státních institucí.
 • Podpora dialogu na téma úrovně odborné výuky na odborných školách.
 • Odborná veřejnost vnímá tento projekt jako nástroj na podporu výuky, na platformě soutěže se jak žáci, tak pedagogové seznamují s novými technologiemi, stavebními materiály a produkty partnerů soutěže.
 • Propojení teorie s praxí – pod vedením profesionálních odborníků řeší žáci konkrétní zadání z praxe.
 • Porovnání praktických dovedností a teoretických znalostí žáků z celé ČR.
 • Konkurenční výhoda na trhu práce – referenční ocenění udělené odborníky z praxe.
 • Pasivní účast žáků ZŠ v konkrétních regionech, potenciál dalších studentů odborných škol.
 • Sociální rozměr – zapojení dětských domovů do projektu.


Facebook