Přínos pro partnery


Zapojení komerčních subjektů do projektu SUSO nabízí tyto výhody.

 • Aktivní zacílení na cílovou skupinu budoucích řemeslníků a škol edukativní formou prezentace svých produktů, své značky. Výchova svých budoucích zákazníků mezi mladými řemeslníky.
 • Prezentace značky, produktu na výstavách po celé České republice a Slovensku. Oslovení laické i odborné veřejnosti.
 • Možnost podílet se na projektu, který má celoroční průběh, a který se těší podpoře odborných institucí.
 • Navázání spolupráce se školami a možnost ovlivnit odbornou výuku na školách. 
 • Spojení soutěže se stavebními veletrhy nabízí efektivní rozšíření komunikace firem.
 • Na akcích spojených s jednotlivými postupovými koly a finále se nabízí prostor pro neformální setkání s odborníky.


Společenské přínosy projektu

 • Společenský přesah – projekt reaguje na celospolečenský problém – nedostatek kvalifikovaných řemeslníků.
 • Popularizace řemesla formou exhibičních soutěžních kol v rámci po celé ČR.
 • Podpora dialogu na téma úrovně odborné výuky na odborných školách.
 • Odborná veřejnost vnímá tento projekt jako nástroj na podporu výuky, na platformě soutěže se jak žáci, tak pedagogové seznamují s novými technologiemi, stavebními materiály a produkty partnerů soutěže.
 • Propojení teorie s praxí – pod vedením odborníků řeší žáci konkrétní zadání z praxe.
 • Porovnání praktických dovedností a teoretických znalostí žáků z celé ČR.
 • Konkurenční výhoda na trhu práce – referenční ocenění udělené odborníky z praxe.
 • Pasivní účast žáků ZŠ v regionech.
 • Sociální rozměr – zapojení dětských domovů do projektu.


Další přínosy partnreství

 

Zvýhodněné podmínky propagace v časopise Dřevařský magazín.

 • 1 - 4x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 15 % z ceníkových cen
 • 5 - 8x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 20 % z ceníkových cen
 • 9 - 10x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 25 % z ceníkových cen

 

Zvýhodněné podmínky propagace na portále Truhlářský portál.

 • 1x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 15 % z ceníkových cen
 • 2 - 3x kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 25 % z ceníkových cen
 • 4x a více kampaň v roce v hodnotě …………… sleva 35 % z ceníkových cen

 

Zvýhodněné podmínky propagace na portále České stavby.
50 % - sleva z ceníkových cen inzerce.