Soutěžní podmínky - Disciplíny


OBOR TRUHLÁŘ

Teoretický test
První částí soutěže je teoretický test, který se skládá ze 42 otázek.
Složení otázek

  • otázky z učiva 2. ročníku oboru truhlář a BOZP,
  • otázky týkající se společností Houfek, Mafell, DeWalt, Ramia
  • otázky týkající se časopisu Dřevařský magazín,
  • otázky týkající se VOŠ a SPŠ Volyně,

 

Test AMSP 

Jedná se o 8 otázek, které připravila Asociace malých a středních podnikatelů. 

 

Praktické disciplíny


Dřevařský magazín V praktické části soutěžící vyrábí solitérní kus nábytku, dle zadání předsedy poroty Libora Malého. Zadání je na výkrese ve formátu A3 nebo A4. Zadání je vypracováno jako dvoudenní.

Během praktické disciplíny je hodnocena také kvalita ručního zpracování spojení čepu a dlabu, těsnost spojení a celková kvalita výrobku.

Mafell

Dvojice pracuje se stroji Mafell pod vedením odborníka. Hodnotí se v průběhu práce tyto body - formátování hranolů, řezání pod úhly, podélné řezání, řezání šikmin příčné a ovládání pily.

Další disciplínou je práce na širokopásové brusce Houfek. Hodnoceno bude ovládání brusky, kvalita egalizace a dodržování bezpečnosti práce při obsluze brusky.


OBOR ZEDNÍK

Teoretický test
První částí soutěže je teoretický test, který se skládá z 35 otázek.
Složení otázek

  • otázky z učiva 2. ročníku oboru zedník,
  • otázky o společnosti Xella, a.s. a jejího produktu,
  • otázky o společnosti LB Cemix, s.r.o. a jeho produktu,

Test AMSP

Jedná se o 7 otázek, které připravila Asociace malých a středních podnikatelů. 

 

Praktické disciplíny


YTONG

Zdění materiálem YTONG, skelet rohu se zkosenou zdí. 

 

Cemix

Nanášení šlechtěných omítek včetně komentované ukázky doprovázení krátkým testem. 

 

Zadání je vypracováno jako dvoudenní. Hodnocení praktické části je zaznamenáváno do tabulky, která bude vyvěšena v prostorách soutěže. Námitky k hodnocení porotců, lze uplatnit 15 minut po ukončení časového limitu k soutěžnímu zadání.