O soutěži - Program Excelence


 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO byla v roce 2012 zařazena do rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol".

 

O Programu Excelence

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a na Národní program reforem České republiky vyhlašuje MŠMT od roku 2011 rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol".

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle jejich počtu obdrží školy v roce finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži.

Více informací o programu naleznete zde: excelence.nidm.cz.