Přihláška FOR PASIV, CESTY DŘEVA a Střechy Praha_2019, PVA EXPO PRAHA


Přihlášky: 01.01.2019 00:00:00 - 31.01.2019 00:00:00

Konání od: 07.02.2019 07:30:00

Konání do: 08.02.2019 18:00:00


Údaje o škole

Kontaktní osoba

Ředitel

Ostatní

Svým přihlášením k soutěži SUSO souhlasí soutěžící, doprovázející pedagogové a zástupci školy se zněním kodexu včetně uvedených postihů v plném rozsahu. Přihlášením rovněž akceptují případné postihy.


* Povinné položky

** Závazně rezervuji ubytování pro soutěžící v uvedeném počtu a zavazuji se uhradit poplatek za ubytování, který nepřekročí částku 400,- Kč na 1 ubytovaného soutěžícího nebo pedagoga. V případě změny počtu ubytovaných tuto změnu nahlásím nejpozději 14 dnů přede dnem ubytování. Dojde-li ke změně počtu ubytovaných v době kratší než 10 dnů před termínem ubytování, zavazuji se uhradit veškeré náklady spojené se zrušením ubytování na účet organizátora společnosti ABF, a. s.


Soutěžící souhlasí, že bude oblečen v pracovním oděvu, který nebude obsahovat žádné komerční ani jiné prezentace s výjimkou prezentace školy, kterou zastupuje. Pokud se tak stane, pak tyto informace budou na oděvu po dobu soutěže zakryty.