Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Přihláška FINÁLE SUSO - FOR ARCH, Výstaviště PVA EXPO PRAHA


Přihlášky: 13.09.2017 - 19.09.2017

Konání od: 19.09.2017 08:00:00

Konání do: 22.09.2016 17:00:00


Údaje o škole

Kontaktní osoba

Ředitel

Ostatní

Svým přihlášením k soutěži SUSO souhlasí soutěžící, doprovázející pedagogové a zástupci školy se zněním kodexu včetně uvedených postihů v plném rozsahu. Přihlášením rovněž akceptují případné postihy.


* Povinné položky

** Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v tomto formuláři pro interní potřebu ABF, a.s. a uděluji souhlas k zasílání informací o dalších akcích. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy s textem "Nezasílat" na email stoplist@abf.cz (z emailu, ke kterému má být odvolán souhlas). Přihlášení soutěžící souhlasí s pořizováním fotografií nebo videozáznamů v průběhu konání Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO s využitím fotografií nebo videozáznamů, na kterých může být i soutěžící, za účelem propagace soutěže (webové stránky www.suso.cz, tiskové zprávy a v dalších propagačních materiálech vydaných k soutěži). V případě, že soutěžící nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost včas nahlásit organizátorovi soutěže.

*** Závazně rezervuji ubytování pro soutěžící v uvedeném počtu a zavazuji se uhradit poplatek za ubytování, který nepřekročí částku 380,- Kč na 1 ubytovaného soutěžícího nebo pedagoga. V případě změny počtu ubytovaných tuto změnu nahlásím nejpozději 14 dnů přede dnem ubytování. Dojde-li ke změně počtu ubytovaných v době kratší než 10 dnů před termínem ubytování, zavazuji se uhradit veškeré náklady spojené se zrušením ubytování na účet organizátora společnosti ABF, a. s.


Soutěžící souhlasí, že bude oblečen v pracovním oděvu, který nebude obsahovat žádné komerční ani jiné prezentace s výjimkou prezentace školy, kterou zastupuje. Pokud se tak stane, pak tyto informace budou na oděvu po dobu soutěže zakryty.


Facebook