Soutěž ve vrtání s DeWalt


Soutěž s DeWalt
V letošním finále byly pro pedagogy připraveny soutěže také ve zručnosti. Už po několik let měříme rychlost v zavrtávání pěti vrutů na čas. Své kvality ve zručnosti potvrdil pedagog s příznačným jménem Stanislav Truhlář ze SOŠ stavební a zahradnická Praha 9. Odměnou mu byly věcné ceny značky DeWalt.