PARTNEŘI SE PŘEDSTAVUJÍ


Partner

Cemix LB, a.s.

Ze současnosti LB Cemix, s.r.o.

Společnost LB Cemix patří mezi přední výrobce stavebních hmot na českém trhu. Je jedním z prvních výrobců suchých omítkových a maltových směsí v České republice a na českém stavebním trhu působí již 18 let. Svou produkci nabízí pod tradiční a dlouhodobě zavedenou značkou Cemix známou nejen v ČR, ale i v rámci celého středoevropského trhu. Zaujímá zde čelní místo, o čemž svědčí stále narůstající počet zákazníků, kteří dali důvěru značce Cemix.

Cemix - tradice
Čtyři výrobní závody, jejichž tradice mnohdy sahá až do devatenáctého století (vápenka Čebín), jsou v současnosti vybaveny moderními výrobními technologiemi, které neustále zdokonalujeme.

Cemix – výrobní závody
Produkce suchých omítkových a maltových směsí je realizována ve výrobních závodech Nová Ves nad Lužnicí, Studénka, Loděnice a Čebín. Závod Čebín navíc zajišťuje produkci disperzních materiálů (pastovitých omítek, fasádních barev, penetračních hmot a stavební chemie).

Cemix - kvalita
Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001. Kvalita výrobků je pravidelně kontrolována v moderních laboratořích a zkušebních ústavech.

Cemix – sortiment
Sortiment stavebních hmot představuje téměř 200 druhů balených a volně ložených materiálů v produktových skupinách nabízejících zdicí malty, omítkové směsi, tepelněizolační a lehčené omítky a malty, šlechtěné strukturované minerální a pastovité omítky i mozaikové omítky, dále lepidla na keramiku a zateplovací systémy, spárovací hmoty, cementové potěry, lité podlahové hmoty, samonivelační stěrky, sanační a odvlhčovací omítky, fasádní barvy, penetrace a v neposlední řadě stavební chemii.

Cemix – systémová řešení
Produkty značky Cemix jsou nabízeny ve formě moderních systémových řad umožňujících kvalitní řešení potřeb současného profesionálního stavebnictví, od hrubé stavby až po finální úpravy. Společnost se dále zaměřuje na kvalitní nabídku zateplovacích systémů, které splňují ta nejpřísnější kritéria evropských směrnic, a společně s produktovou značkou LBCS, specializovanou na trendy moderních řešení souvisejících s pokládkou obkladů a dlažeb, je naše společnost schopna nabídnout ucelený systém revitalizace panelových domů.

Cemix - vzdělávání
LB Cemix, s.r.o. nabízí spolupráci ve formě přednášek svých odborníků, již řadu let provádí exkurze ve výrobních závodech a zajímá se o zkušenosti uživatelů produktů a systémů Cemix, z řady jak odborné, tak laické veřejnosti.

Kromě účasti na konferencích, presentace na odborných seminářích a podpory veřejně prospěšných aktivit se v roce 2009 společnost stala partnerem Soutěžní přehlídky řemesel SUSO v oboru zedník. Společnost si uvědomuje, že kvalitně provedená práce je v současné době devizou a spolu se špičkovými stavebními materiály nedílnou součástí spokojenosti zákazníků.
Poskytuje proto studijní materiály týkající se svých výrobků a CD s doporučenými pracovními postupy a pravidelně organizuje školení pro firmy používající systémová řešení Cemix.