PARTNEŘI SE PŘEDSTAVUJÍ


Hlavní partner

Xella CZ, s.r.o.

Šikovní zedníci jsou základem stavby, kvalitní materiály její přidanou hodnotou

Xella CZ je jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém stavebním trhu a lídrem v oblasti nízkoenergetického stavění. Materiály, které společnost vyrábí, patří mezi moderní stavební řešení a v mnoha směrech nabízejí jedinečné parametry.

Klíčovým výrobkem společnosti jsou pórobetonové tvárnice Ytong, které se nad ostatními stavebními prvky vyjímají hodnotami tepelné izolace. Práce s materiálem Ytong je velmi jednoduchá. Bílé tvárnice se lehce řežou do libovolných rozměrů a zdí na milimetr přesné spáry. Pro svou snadnou opracovatelnost bývá kompletní systém Ytong často nazýván velkou „stavebnicí“.

Tepelněizolační zdivo Ytong se může kombinovat s dalším produktem výrobce, s vápenopískovými tvárnicemi Silka, které mají jedinečnou zvukovou izolaci a výbornou únosnost. Ucelený systém zdění doplňují tepelněizolační desky Ytong Multipor, které jsou nehořlavé a od běžného fasádního zateplení se liší tvarovou stabilitou a prodyšností.

Xella CZ se cíleně snaží o prohlubování spolupráce se všemi školami zaměřenými na stavebnictví. Soutěžní přehlídka řemesel SUSO se v zorném úhlu společnosti nachází již řadu let a patří mezi nejúspěšnější vzdělávací projekty, kterýmXella dlouhodobě věnuje svou péči a podporu. Vedle organizace soutěží pro střední i vysoké školy a univerzity nabízí všem vzdělávacím institucím bohatý doprovodný program, který si mohou přizpůsobit přesně na míru svým učebním plánům a záměrům.

Studenti si mohou prohloubit znalosti o stavebním systému Ytong formou předváděcí akce, přednášek či konzultací s technickými odborníky společnosti nebo například odbornou exkurzí do výrobního závodu, kde se mohou podrobněji seznámit s technologií výroby pórobetonu Ytong. Xella CZ školám zdarma nabízí nejrůznějšíučební pomůcky, jako jsou brožury, vzorky materiálů a nově také přehledný studijní „tahák“, který podává velmi laickou formou základní informace o stavebním systému Ytong..

Znalosti a zkušenosti s pórobetonem Ytong by v profesní vybavenosti budoucích stavařů a architektů neměly chybět a proto školy mohou pestré vzdělávací nabídky od společnosti Xella CZ hojně využívat po celý rok.