PARTNEŘI SE PŘEDSTAVUJÍ


Generální partner

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl je jedním z největších výrobců cihlových výrobků na světě. Generálním partnerem projektu SUSO je od roku 1996.

Podpora učňů je klíčovou záležitostí

V sedmnáctileté historii Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO se již patnáct let setkáváme se stejným generálním partnerem – společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Na to, s jakou vizí firma do soutěže vstupovala a jak vidí partnerství dnes, jsme se zeptali Ing. Richarda Slavíka, zástupce společnosti Wienerberger.

Jaké byly vaše představy v roce 1998, kdy jste se stali poprvé generálním partnerem soutěže?

Tehdy jsme chtěli především zjistit, jaká je situace v odborném školství. Zajímalo nás, o co by měli studenti a učitelé největší zájem. Chtěli jsme vědět, s čím rádi pracují a jaké materiály jim chybí pro teoretickou výuku i odbornou praxi.

Změnil se podle vás v průběhu let nějak přístup učňů k soutěži?

Na dnešních studentech je vidět, že si uvědomují, že úspěch v soutěži pro ně může být vstupenkou k dobré práci v dobré firmě. Snaží se, svoji účast na takového akci neberou jen jako formální záležitost. Na připravenosti studentů je znát, že se seznámili s odbornými podklady, které jim vždy před soutěží poskytujeme.

Studentů v učňovských oborech ale není moc…

Pro studenty nejsou dnes učňovské obory příliš atraktivní formou studia. Když se však zeptáte lidí, v čem by rádi bydleli, většinou odpoví, že v rodinném domě. A dodají, že v kvalitním rodinném domě. My se proto snažíme pro tento obor získávat studenty a vysvětlovat jim, že dobrý zedník práci vždy najde. Že si lidé sdělí, kdo je kvalitní pracovník, a naopak koho už na stavbu nezvat.

Předpokládám, že s učni ale pracujete v širší míře, nejen v rámci SUSO.

Podporovat učně a pomáhat při jejich vzdělávání považujeme za velmi důležité. SUSO je pro nás dobrým marketingovým nástrojem, protože dává šanci návštěvníkům veletrhů a výstav seznámit se s řemeslem, k němuž by se třeba jinak nedostali. Kromě toho jezdíme pravidelně na učiliště, která projeví zájem o spolupráci, a představujeme studentům nové technologie a postupy. Školám také poskytujeme studijní podklady, dodáváme stavební materiál pro výuku.

Už v roce 2011 mohli soutěžící na finále SUSO v rámci FOR ARCHU vyzkoušet technologií zdění bez malty POROTHERM DRYFIX.SYSTEM. Jaké jste měl z jejich výkonů dojmy?

Mnozí z nich byli velmi šikovní. A to, i když zdili touto technologií, kdy se místo malty používá speciální PUR pěna, úplně poprvé. I pro ně bylo překvapením, když se v praxi přesvědčili, jak rychle stavba touto technologií může vyrůst.

Máte nějaké osobní přání do budoucnosti? Ať již ohledně SUSO, nebo obecně výstavby z POROTHERMU?

V případě SUSO mě těší, že u soutěžících studentů vidím opravdu velký zájem o obor. Věřím, že tomu tak bude i v budoucnu a že se díky tomu povede obnovit vysoký kredit této profese. U domů z POROTHERMU je naším největším přáním, aby lidé byli s bydlením spokojeni. Za dobu existence zdicího systému POROTHERM bylo z tohoto materiálu postaveno více než 100 000 rodinných domů, a to bez jediné reklamace na stavební materiál. Věřím, že tomu tak bude i nadále. Více...